הצימר של כנרת מבצע חורף

18/02/2014 11:21:28 לתמונות ומידע על המקום כנסו לתמונות - http://www.zimercard.co.il/m/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA